تبلیغات
اندیشه های ژئوپلیتیک - بررسی مشارکت در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ایلام

اندیشه های ژئوپلیتیک

همانطور که نادیده گرفتن تهدیدات ژئوپلیتیک آفت منافع ملی می باشد،امنیتی تلقی نمودن فرصتهای ژئوپلیتیک نیز زیان آفرین است.

مجلس اول و مشارکت در ایلام

در این انتخابات که در اسفندماه سال 58 برگزار شد، مشارکت به میزان بیش از 52 درصد در کشور جمهوری اسلامی ایران رسید. میزان مشارکت در استان بالای 54 درصد بود.

با به ثمر نشستن انقلاب اسلامی در نتیجه ی مجاهدت های ملت اسلامی ایران که شهروندان استان ایلام نیز سهم بسزائی داشتند و رهبری حکیمانه حضرت امام راحل، شهروندان استان ایلام نهال نوپای انقلاب را در مرحله ی ثمر دهی یافتند و اولین ثمره ی انقلاب ارزش قائل بودن برای آراء شهروندان به منظور تعیین سرنوشت خویش بود. همانند کسی که نهالی می کارد و چیدن اولین ثمر آن خوشایندترین حس و حال به شخص می دهد، رویت اولین ثمره ی انقلاب اسلامی نوپای ایران برای شهروندان خوشایند بود و دوشادوش دیگر شهروندان این ثمره را ارج نهادند و در پای صندوق های رأی بار دیگر دین خود را به انقلاب ادا نمودند و مشارکتی حداکثری رقم زدند. در واقع شور انقلابی و احساس تکلیف در قبال انقلاب و خوشایند بودن به ثمر نشستن انقلاب مشوق و محرک شهروندان ایلامی به مشارکت حداکثری در انتخابات بود.

مجلس دوم و مشارکت در ایلام

در دومین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهریورماه 67، میزان متوسط مشارکت در کشور 64 درصد بود. اما مشارکت در استان ایلام بیش از 72 درصد بود.

این گزینش در فضای جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. خاستگاه آراء در این دوره حول مفاهیمی همچون وجوب شرعی، وظیفه و تکلیف و جهاد و عبادت در راه خدا می توان ارزیابی نمود. در فضایی که دشمنان قسم خورده ی نظام جمهوری اسلامی جنگی نابرابر و ناجوانمردانه به کشور تحمیل کرده بودند، و بخش های از خاک کشور توسط حکومت بعث عراق تصرف شده بود، بنا به تکلیف شرعی و ارادت دینی، جوانان این مرز و بوم و استان مرزی ایلام که پیشانی جبهه و جنگ بود، در خطوط مقدم جبهه و جنگ از کیان و تمامیت ارضی و جغرافیای سیاسی این مرز و بوم دفاع می کردند ، دیگر شهروندان نیز در جبهه ی انتخاب اصلح و رقم زدن مشارکت حداکثری به منظور نشان دادن روحیه فزاینده و ارادات به نظام، در عرصه ی انتخابات شرکت نمودند.

مجلس سوم و مشارکت در ایلام

در سومین انتخابات مجلس شورای اسلامی، میزان مشارکت در کشور 60 درصد است اما در استان ایلام این میزان به بالای 83 درصد رسیده است به صورتی که از متوسط کشوری بسیار بالاتر است. این انتخابات در فروردین ماه سال 67 به انجام رسید.  در اینجا نیز می توان استناد کرد که مردمی که با  خون خود و جانفشانی از کیان انقلاب اسلامی و کشور عزیزمون ایران دفاع نموده بودند، حضور در پای صندوق های رأی کمترین و ساده ترین کار ممکن در راستای خدمت به نظام می دانستند.

در دوره ی سوم ، پس از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نام مجلس شورای ملی، رسما به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت و مولفه و شاخص اسلامیت، خاستگاه آراء مبتنی بر تکلیف و وجوب شرعی را در دوره های بعد تقویت نمود.

همچنین با ثبیت انقلاب و با فروکش نمودن شدت جنگ تحمیلی و نزدیک شدن آن به پایان، عامل تأثیرگذار دیگری در الگوی رأی دهی شهروندان استان ایلام نمود پیدا کرد که آن را عامل قومی و قبیله ای می توان نامید. نقش فرهنگ سیاسی ایلیاتی و عشیره ای در ساختار حاکمیتی ایران در طول تاریخ ، غیر قابل اغماض است. علیرغم تحولاتی که منجر به کم رنگ شدن این خصیصه شده اند، اما امروزه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایلام و استان های همجوار، این عامل نقش مهمی بازی می کند. زیرا افراد براین تصورند که یک نماینده ی متعلق به قوم و قبیله و شهرستان آنها، بهتر می تواند مشکلات آنها را درک کند.

مجلس چهارم و مشارکت در استان ایلام

انتخابات مجلس جهارم شورای اسلامی که در فروردین سال 71 برگزار گردید با مشارکتی نزدیک به 58 درصد روبرو گشت. این در حالی است که نرخ مشارکت در استان ایلام بیش از 78 درصد بود.

 در بررسی مشارکت حداکثری شهروندان استان ایلام باید گفت که علاوه بر عواملی که دوره های قبل بر الگوی رای دهی و انتخاب شهروند مؤثر بودند و از عوامل انگیزشی شهروندان در شرکت در انتخابات به حساب می آمدند، این مجلس می شود گفت که اولین مجلس پس از جنگ تحمیلی بود. بنابراین مطالباتی همچون رفع محرومیت، مطالبات مبتنی بر سازندگیِ ویرانی­های ناشی از جنگ و مطالبات معیشتی و رفاهی نیز بر عواملی انگیزیشی و مشوق و محرکِ شرکت در انتخابات افزوده شد. یعنی در طی تاریخ بررسی انتخابات ما شاهد هستیم در هر دوره عامل یا عواملی بر دلایل و توجیهاتِ شرکت در انتخابات افزوده می شود و شهروند با پشتوانه ی عقلی و علمی و مذهبی پربارتر و پررنگ تری به سمت صندوق اخذ آراء قدم برمیدارد.

مجلس پنجم و مشارکت در استان ایلام

در مجلس پنجم که در اسفند ماه سال 74 برگزار شد درصد مشارکت بیش از 71 درصد بود که بیشترین میزان مشارکت در بین ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی می باشد. این میزان در استان ایلام به بالای 90 درصد رسید.

انسان­ها برای انجام هر فعالیتی از جمله مشارکت در فعالیت های اجتماعی نظیر انتخابات، نیازمند انگیزه می باشند. در این دوره رقابت های سیاسی سطح کلان در حوزه های انتخابیه ی پیرامونی نیز تأثیر گذاشت. به عبارتی رونق انتخابات و شور انتخاباتی ای که وجود داشت از سطح ملی نشأت گرفته و بود دیگر مناطق تحت تأثیر این فضا مشارکت فزاینده ای داشتند.

افزایش سطح سواد، برکت وجود دانشگاه ه و مراکز آموزشی سطح عالی و افزایش طبقه ی دانشجویان و روشنفکران و صاحبنظران نسب به دوره های گذشته، یکی از عوامل افزایش مشارکت در انتخابات است که به عوامل قبلی افزوده شد. به نوعی می توان گفت که از این دوره به بعد الگوی رای دهی قومی ـ قبیله ای به سمت و سوی الگوی رأی دهی حزبی و جناحی در حال تحول بود و به نظر می رسد هنوز این فرایند تحول در جریان است.

مجلس ششم و مشارکت در استان ایلام

انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی در تاریخ 29بهمن ماه 1378 برگزار شد و نرخ مشارکت در این انتخابات بیش از 67 درصد بود که قابل توجه است. در این دوره نیز نرخ مشارکت در استان ایلام از متوسط کشوری بالاتر و میزان اندکی بیشتر از 87 درصد بود.

در این دوره می توان ادعا نمود که تقاضای توسعه ی سیاسی رنگ و بویی برجسته تر از توسعه ی اقتصادی داشت. اگر این اصل را بپذیریم که دموکراسی در عمل به معنای مشارکت و رقابت سیاسی تعدادی از گروه ها و منافع سازمان یافته برای رسیدن به قدرت سیاسی است، در آن صورت به این نکته پی می بریم که مشارکت منجر به توسعه سیاسی می گردد، می توان ادعا نمود تفضای توسعه ی سیاسی در فضای ملی ، فضای رقابتیِ انتخابات در استان ایلام را نیز تحت تأثیر قرار داد ، چرا که از عوامل مؤثر بر افزایش میزان مشارکت در انتخابات نظام حزبی است، که هرچه رقابت شدیدتر باشد، مشارکت مردم بالاتر می رود. بنابراین مردم با ذائقه های مختلف جناحی و سیاسی، ایلی و قومی، مذهبی و از از روی تکلیف و... به مشارکت در انتخابات واکنش مثبت نشان دادند و مشارکتی حداکثری رقم خورد.

مجلس هفتم و مشارکت در استان ایلام

انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 1382 برگزار شد. متوسط مشارکت در این دوره 51 درصد بود اما  نرخ مشارکت در ایلام بیش از 73 درصد بود.

در این دوره نسبت به انتخابات گذشته میزان مشارکت افتی 17 درصدی را تجربه کرده است اما کماکان میزان مشارکت در استان ایلام بالا بوده و بیش از 73 درصد بوده است.

بلوغ فکری، جامعه پذیری سیاسی، نقش وسایل ارتباط جمعی و بخصوص رسانه هایی همچون صدا و سیما و... همواره در تشویق و افزایش مشارکت سیاسی دراستان ایلام تأثیر بسزایی داشته است. بنابراین فهم و بینش سیاسی هر فرد و هر جامعه ای ، موتور محرکه ی تصمیم به مشارکت سیاسی و شرکت در انتخابات است. حضور مردم در انتخابات سراسری برای برگزیدن یک یا چند نفر به منظور در اختیار نهادن سرنوشت خویش به آنان برای مدتی معین بیانگر حساسیت مردم به آینده ی خویش است. هر اندازه این حساسیت بیشتر و نتیجه ی مشارکت های قبلی ملموس تر باشد، حضور آنان در انتخابات بعدی افزایش می یابد.

مجلس هشتم و مشارکت در استان ایلام

انتخابات مجلس هشتم در اسفندماه 82 برگزار شد که میزان مشارکت بیش از 55 درصد بود.

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با اتفاقاتی همراه گردید که می توان به اعمال فشار از جانب غرب و از طریق تصویب قطعنامه 1803 شورای امنیت و کشیده شدن موضوع هسته ای به شورای امنیت و... از این دست بود. خب انتظار از جانب غرب می رفت که این چنین اقدامات و تبلیغاتی پیامدهای روانی ایی مبنی بر عدم مشارکت و بی تفاوتی شهروندان به مشارکت رقم بزند. اما نتیجه درست برعکس بود. ورود برخی واژه ها از حوزه انتخابات در عرصه رسانه ها به ویژه رسانه ملی و فرهنگ سازی و نقش بر آب نمودن نقشه های دشمنان تأثیر چشمگیری داشت. این مهم از جانب شهروندان ایلامی نیز درک شد. یعنی تحولات و سیاست هایی که در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای کاهش میزان مشارکت را دردستور کار قرار داده بودند و یا چشم به انتخابات ایران دوخته بودند که کم و کیف آن را مبنای سیاست های خود علیه ایران قرار دهند، از جانب شهروندان ما درک شد و علاوه بر این موارد، باز احساس تکلیف، رقابت های قومی و قبیله ای ، خصوصیات شخصی کاندیداها و همه و همه در این میزان مشارکت بالا مؤثر واقع افتادند.

مجلس نهم و مشارکت در استان ایلام

میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم که در تاریخ 12اسفندماه 1390 برگزار شد ، نزدیک به 64 درصد بود.

به نظر می رسد فضای منطقه ای و پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، که با رویداد بیداری اسلامی مواجه شده بود، و میزانی از ناامنی ها و درگیری ها در کشورهای همجوار و یا نزدیک ایران شکل گرفته بود، اذهان شهروندان ایرانی و ایلامی را متوجه ی مفهوم امنیت و انسجام ملی نمود. این عامل شهروندان را به سمت مشارکت بیشتر به منظور تضمین انسجام ملی سوق داد.

به طور کلی در کنار عوامل ثابتی همچون ، الگوهای قومی و قبیله ای، احساس تکلیف، مطیع امر رهبری بودن و این که هر رای ابتدا یک تضمین و یک اعلام حمایت از کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران است، بعد حمایت از یک شخص خاص یا کاندید، عوامل متحول و سیالی همچون، بروز هیجانات سیاسی، ایجاد رقابت های جناحی، و یا تحولات جهانی و منطقه ای همچون موضوع انرژی هسته ای و اصرار غرب بر نادیده گرفتن حقوق ملت ایران در این زمینه و یا موضوع بیداری اسلامی و بروز ناامنی در کشورهای همجوار از عوامل تأثیرگذار در افزایش مشارکت در انتخابات در کشور ایران و استان ایلام بوده است.

نویسندگان

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :