تبلیغات
اندیشه های ژئوپلیتیک - فرایند تبدیل پدیده اجتماعی به بحران امنیتی «مراحل هفتگانه»

اندیشه های ژئوپلیتیک

همانطور که نادیده گرفتن تهدیدات ژئوپلیتیک آفت منافع ملی می باشد،امنیتی تلقی نمودن فرصتهای ژئوپلیتیک نیز زیان آفرین است.

در فضای اجتماعی اولین واژه، واژه پدیده است ( ( phenomenonو برای بسیاری از موارد در فضای اجتماعی قابل تعمیم است. اولین شاخص آن عدم فراگیری است كه مشخص می كند آن موضوع در فضای اجتماعی چقدر عمق دارد البتـه عمـوم پدیده ها در فضای اجتماعی از ظرفیت كمتری برای فراگیری برخوردارند.

در صورتی كه پدیده ای گسترش یابد، سطح پدیده به موضوع ««Subject ارتقاء می یابد. در واقع، موضوع همـان پدیـده است كه بطور نسبی در جامعه، فراگیر شده و به نوعی، شیوع نسبی پیدا كرده است. لیكن حساسیت پیـدا نكـرده و دغدغـه ذهنی نشده و هنوز در فضای اجتماعی مطرح است. لیكن وقتی موضوع گسترش یافت؛ و حساسیت آن بیشتر شـد واكنشـی اجتماعی را برانگیخت، و بار سیاسی پیدا می كند در ورود به فضای سیاسی آن موضوع ارتقاء یافته و به مسئله «ٍ« Essou تبدیل می شود. نكته قابل توجه این است كه مرجع ارتقاء، "حساسیت" بیشتر جامعه است.

با ارتفاء "مسئله" به فضای سیاسی، مشكل« « Problem بوجود می آید كه البته آن مسئله "قابل مـدیریت" اسـت و در قالب های متعارف و معمولی حل می شود. در این مرحله "مشكل" را می توان با "توانمندی مدیریت" مناسب برطرف كرد. بنابراین "مشكل" در فضای سیاسی با ظرفیت های قانونی، قابل حل است. در صورتی كـه مشـكل در قالـب توانمنـدی هـای مسالمت آمیز حل نشود با فراگیری و حساسیت بیشتر به "معضل " problemtic تبدیل مـی شـود كـه حـل آن بـه شـكل "جراحی"  امكان پذیر است در این صورت، هزینه و بازتاب اجتماعی و سیاسی آن بالا است. اگر معضل در این مرحله با اقـدام ضد خشونت قابل مدیریت و حل شدن است لیكن ممكن است ان معضل بدلیل عدم توجه به جوانب آن بیشتر شعله ور شـود و یا ظرفیت گسترش یابدكه در اینجا شاخص "خشونت"  تاثیر گذار است كه هر چند تـا ایـن مرحلـه همـه ابعـاد از محتـوای خشونت عادی بوده می باشد.

حال اگر "معضل " problemtic گسترش یافته و با "رفتار خشونت آمیز"  از "خطوط قرمـز نظـام عبـور"  كـرده و در واقـع حساسیت ها را بر انگیزد. (در این مرحله ظرفیت تحمل پذیری نظام های سیاسی با ترسیم خطوط قرمز خود آستانه تحمل را مشخص می كنند كه از این سطح به بالا نظام های سیاسی با توجه به خطوط قرمز خود می توانند متفاوت باشند ). در ایـن حالت بنظر میرسد "معضل" ، ظرفیت ورود به فضای امنیتی را دارد. با ورود معضل به "فضای امنیتی"  استعداد بحرانی شدن فضای امنیتی بالا می رود و ورورد به مرحله بحران وضعیت خطر یا «Danger « پـیش مـی آیـد كـه شـاخص آن عنصـر"خشونت از سوی دو طرف" (شورشگر و ضد شورش) است. در واقع مرحله خطـر نقطـه ورود بـه مرحلـه برانـدازی اسـت و جریان برانداز با سازماندهی، دارای هدف گذاری، رهبری و ... است. در مرحله بعد جریـان برانـداز حرمـت شـكنی كـرده و طرف مقابل نیز برای برخورد خشونت آمیز خود هزینه بالایی می پـردازد و بـه مرحلـه بحـران « « Criticeوارد مـی شـود فراگیری جریان برانداز از ویژگی های این مرحله است كه در بدترین شرایط یعنی رسـیدن بـه بحـران امنیتـی و بـروز جنـگ داخلی قرار دارد هر چند در بعضی شاخص ها ممكن است دوران بلوغ آن كم یا زیاد باشد.

نویسندگان

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :